Prezentare Fonduri

Fondurile nerambursabile alocate României prin instrumentele specifice perioadei de post aderare la Uniunea Europeana reprezinta o imensa oportunitate pentru solicitantii de finantari din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administratie locala.

CONSOLVO - consultant în obtinerea de fonduri europene, asigura tuturor solicitantilor, fie ca apartin mediului privat sau celui public, servicii complete în vederea obtinerii de finantari din fonduri europene nerambursabile. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile este necesar sa aveti schitata o idee de proiect; mai departe noi verificam daca entitatea pe care o reprezenati este eligibila si daca proiectul îndeplineste conditiile necesare obtinerii finantarii nerambursabile.

Fonduri disponibile:

Valoarea Fondurilor Structurale si de Coeziune pentru perioada 2007 - 2013 este de 19,7 miliarde euro, iar valoarea fondurilor oferite prin Instrumentul pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 2007-2013 este de 13,3 miliarde euro.

Fonduri europene nerambursabile destinate dezvoltarii rurale

Alocarile in interavlul 2007 - 2013 din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala sunt de 8,022 miliarde Euro, iar sprijinul financiar acordat prin Fondul European de Pescuit se ridica la 230 milioane Euro.

Prezentarea generica a principalelor domenii si operatiuni care se pot finanta cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile:

Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

 • Construirea si modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola;
 • Construirea si modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
 • Construirea si modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte încadrate în sistemul cotei de lapte;
 • Construirea si modernizarea serelor;
 • Achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
 • Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate;
 • Înlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic;
 • Înfiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
 • Înfiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
 • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Investitii pentru înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabilaa;
 • Investitii în apicultura;
 • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinâand echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, racire;
 • Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
 • Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare;
 • Costurile generale ale proiectului.

Obiective:

 • 1. Introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de produse;
 • 2. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare în materie de procesare si de distributie;
 • 3. Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor sprijinite;
 • 4. Cresterea calitatii produselor obtinute si a sigurantei alimentare;
 • 5. Cresterea sigurantei ocupationale si protejarea mediului;

Se finanteza investitii corporale si necorporale în cadrul întreprinderilor pentru:

 • procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza anumite materii prime (produse zaharoase fara cacao, pasta de cacao, unt, ciocolata, paste alimentare, produse pe baza de cereale, produse de brutarie, patiserie, preparate pentru supe, alimente pentru copii, etc.);
 • procesarea si marketingul produselor forestiere conform schemei de ajutor de stat.

Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Domenii

1. Investitii în activitati non-agricole productive:

 • industria usoara;
 • activitati de procesare industriala a produselor lemnoase;
 • mecanica fina;
 • asamblare masini, unelte si obiecte casnice;
 • producerea de ambalaje;
 • alte activitati.

2. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific precum si marketingul acestora;

3. Servicii pentru populatia rurala;

Se vor sprijini operatiuni legate de:

 • Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora;
 • Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora

Masura 313 Încurajarea activitatilor turistice

Sprijinul prin aceasta masura vizeazâ investitii în spatiul rural astfel:

 • Investitii în infrastructura de primire turistica;
 • Investitii în activitati recreationale;
 • Investitii în infrastructura la scara mica, precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.;
 • Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Fonduri europene nerambursabile pentru Acvacultura

În continuare sunt prezentate generic principalele domenii si operatiuni care se pot finanta cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile destinate pescuitului si activitatilor de procesare a pestelui.

Investitii productive în acvacultura

Se finanteaza investitii pentru construirea, extinderea, echiparea si modernizarea instalatiilor de productie în sectorul de acvacultura:

 • Diversificarea produselor obtinute prin acvacultura catre noi specii (ex: somnul african) si producerea unor specii cu prospecte bune de piata (în particular sturion si calcan);
 • Modernizarea si extinderea fermelor existente;
 • Achizitionarea de echipamente în scopul protejarii fermelor de pradatorii salbatici (cormorani, pelicani);
 • Îmbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei muncitorilor din acvacultura.

Investitii în procesare si marketing

 • Echipamente pentru procesarea produselor si sub-produselor la locul de productie;
 • Echipamente care urmaresc sa îmbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor;
 • Echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei;
 • Infrastructura si echipamente care vor reduce impactul negativ asupra mediului (în special îmbunatatirea folosirii sub-produselor si a reziduurilor);
 • Construirea de noi unitati de procesare si modernizarea celor existente;
 • Facilitati pentru înfiintarea unei piete de gross si a bursei de peste electronice.

Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

 • Promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin îmbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;
 • Campanii de promovare (campanii de publicitate pentru încurajarea consumului de peste, etc.);
 • Organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste.

Programe regionale

A. Dezvoltarea mediului de afaceri

Sprijinirea microintreprinderilor:

 • Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne, pentru activitati de productie, servicii sau constructii;
 • Achizitionare de sisteme IT (hardware si software);
 • Construirea /extinderea /modernizarea spatiilor de productie;

B. Turism

1. Dezvoltarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale:

 • Modernizarea si extinderea structurilor de cazare si a utilitatilor conexe;
 • Dotarea structurilor de cazare cu echipamente specifice;
 • Construirea de piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;
 • Construirea terenurilor de mini-golf, tenis, paint-ball, echitatie;
 • Crearea porturilor turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;
 • Amenajari specifice sporturilor nautice;
 • Amenajari pentru practicarea pescuitului sportiv;
 • Construirea pârtiilor de schi;
 • Construirea/dezvoltarea pârtiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna si echiparea cu instalatii si echipamente corespunzatoare;
 • Crearea si dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitatilor specifice;
 • Dezvoltarea retelelor de captare si /sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic;
 • Crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile balneare, climatice si balneo - climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
 • Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formatiuni geologice, pesteri, saline, mine, vulcani noroiosi, lacuri);
 • Modernizarea cailor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal si de munte;
 • Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism.

2. Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural, precum si crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe:

 • Obiective turistice care fac parte din patrimoniul cultural universal;
 • Patrimoniul cultural national cu important potential turistic si modernizarea infrastructurii conexe, în vederea introducerii în circuitul turistic;
 • Patrimoniul cultural din mediul urban.

C. Mediu

 • Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata;
 • Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor;
 • Reabilitarea siturilor contaminate istoric;
 • Reabilitarea sistemelor urbane de încalzire în zonele fierbinti (hot-spot).

consolvo