Consultanta pentru realizarea documentatiei (dosarului) de finantare

Serviciile de consultanta pentru realizarea documentatiei de finantare cuprind urmatoarele etape, în functie de tipul investitiei:

-  Diagnostic prinvind eligibilitatea investitiei, recomandari/solutii;

-  Consultanta tehnologica privind investitia;

-  Consultanta pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, certificatelor si a celorlalte documente ce compun dosarul de finantare, conform cerintelor programului de finantare;

-  Elaborare studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de piata, analiza si proiectii economico-financiare pentru investitie;

-  Întocmirea cererii de finantare si a anexelor;

-  Întocmirea dosarului de finantare.

Consultanta pentru managementul investitiei (implementarea proiectului)

Serviciile de consultanta pentru managementul investitiei cuprind urmatoarele etape, în functie de tipul investitiei:

-  Asistenta pentru semnarea contractului cu institutia finantatoare;

-  Consultanta în derularea procedurilor de achizitie si realizarea dosarelor de achizitie (servicii, bunuri, lucrari);

-  Consultanta în elaborarea si depunerea la institutia finantatoare a dosarelor cererilor de plata;

-  Consultanta în elaborarea documentatiilor suplimentare solicitate de autoritatea contractanta conform procedurilor de contractare, achizitii, plati.

-  Asistenta în relatia cu proiectantii, dirigintele de santier, furnizori, executant lucrari de constructie în cadrul proiectului.